Arrangementer

Samling i foreldrenettverket

Dato:
11. desember 2023
Sted:
Zoom
OSLO
Type:
Sentrale arrangement åpent for alle

WEBINAR DEL 3 - "Hva slags hjelp kan jeg få fra Nav og kommunen?"

Dato:
12. desember 2023
Sted:
Zoom
OSLO
Type:
Sentrale arrangement for medlemmer

Samling i foreldrenettverket

Dato:
19. februar 2024
Sted:
Zoom
OSLO
Type:
Sentrale arrangement åpent for alle