Erstatningsrett webinar - Del 3: Utmåling

Gjennomgang av utmåling i erstatning m/ Per Oretorp

Tidspunkt
12.03.2024 kl 13:00 - 12.03.2024 kl 14:30
Sted
Zoom
OSLO
Påmeldingsfrist
11.03.2024

Om arrangementet

Del 3 av webinarserien "Erstatningsrett" skal en se nærmere på hva som ligger i grunnvilkårene til tap:

- Påførte inntektstap

- Påførte merutgifter

- Fremtidig inntektstap

- Fremtidig merutgifter

- Menerstatning ( tapt livsutfoldelse) 


Webinaret er for medlemmer i Personskadeforbundet. Ønsker du å delta, men ikke er medlem kan du melde deg inn her.