Samling i foreldrenettverket

Samling i foreldrenettverket er et møte for foreldre som lever med et sykt eller skadet barn.

Tidspunkt
11.12.2023 kl 19:00 - 11.12.2023 kl 21:00
Sted
Zoom
OSLO
Påmeldingsfrist
11.12.2023

Om arrangementet

Samling i foreldrenettverket er et møte for foreldre som lever med et sykt eller skadet barn. Vi møtes en til prat og erfaringsutveksling på Zoom.
Foreldrenettverket i Personskadeforbundet ble opprettet etter at flere forelde med skadet barn uttrykte at de ønsket et forum for å prate og dele erfaringer.
Siden samlingen er digital kan foreldre fra hele landet delta.

Ser frem til å se dere