tilbake

Seminar i personskadeerstatning

Personskadeforbundet inviterer til det årlige seminaret i personskadeerstatning i samarbeid med advokatfirmaene NessLundin og Riisa & co. Seminaret er for advokater, saksbehandlere og andre som jobber med eller har interesse innen personskadeerstatning.

Tidspunkt
24.03.23 kl 09:30 - 24.03.23 kl 16:30
Påmeldingsfrist
20.02.23
Sted
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS
Youngs gate 21, OSLO
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
56

Om arrangementet

Deltagelse på seminaret:                   kr 3 900,-

Påfølgende middag for deltagere:   kr 600,-


Program:

  • Skatteulempen – må vi lære oss å beregne denne i lys av ny kapitaliseringsrente?

Det vil bli gitt en gjennomgang av de ulike elementene i beregningen og forutsetningene i programmet


Advokat Tom Sørum, NessLundin


  • Yrkessykdom – hva er det? Og når kommer sikkerhetsventilen i yfl § 11 c supplerende inn?


Advokat Marit Asphaug, LO juridisk avdeling

 

  • Sikkerhetsventilen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd i lys av HR-2022-2356-A   

  Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø


  • Hodetraumer- milde og moderate hjerneskade og post-commotio symptomer  

Temaet vil bli belyst ved foredrag av en medisinsk sakkyndig og advokater fra de respektive sider


Overlege Lars Nysether, Sunnaas Sykehus, advokat Emil Bryhn, IF og  advokat Sven Knagenhjelm


  • Paneldiskusjon ledet av Ole Andresen


Fra kl 17:        3-retters middag på Grilleriet