tilbake

Temakveld: Smerte

Temakvelden denne gang vil handle om smerte og vi har fått med oss to foredragsholdere som har god kunnskap om temaet.

Tidspunkt
29.03.23 kl 19:00 - 29.03.23 kl 20:30
Påmeldingsfrist
Ikke oppgitt
Sted
Zoom
OSLO

Om arrangementet

Temakvelden denne gang handler om et tema som er viktig og berører mange, nemlig Smerte.

Foredragsholderne er:

Gunhild Nytrøen som er spesialist i allmennmedisin og har 15 års erfaring som fastlege. Hun er for tiden 50% fastlege og 50% forsker ved Avdeling for allmennmedisin ved Universietet i Oslo. Gunhild er en del av forskningsprosjeket IPOT (Injury Prevention and Outcomes following Trauma) som er et nasjonalt nettverk av forskere som ønsker å øke kunnskap om forebyggelse, risikofaktorer og forløp etter skader.

Trygve Skonnord har vært fastlege i 26 år, og jobber nå som førsteamanuensis på Avdeling for allmennmedisin på Universitetet i Oslo. Han har forsket på akupunktur på akutte ryggsmerter og er generelt opptatt av muskel-skjelettsmerter og andre smertetilstander. Han er også leder for Faggruppe i smertemedisin gjennom Norsk forening for almennmedisin.

Webinaret varer i ca. 1,5 timer og det vil bli anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

Når du melder deg på, vil du få tilsendt lenken til webinaret i e-posten du mottar.

Velkommen!